Giới Thiệu
Iotex Monster Go là một trò chơi chiến đấu với quái vật trên bản đồ thực và nhận phần thưởng. Trò chơi cũng bao gồm Monster Evolution, Monster Level Up, Skill System, Mine cạnh tranh, đấu trường, v.v. Trong tương lai, vũ trụ quái vật sẽ giới thiệu đất đai và các tòa nhà
Last modified 4mo ago
Copy link